ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Všechny značky, jména společností, jména výrobků a loga na těchto webových stránkách, včetně těch vztažených k jakýmkoliv výrobkům, jsou vlastnictvím jejich vlastníků. My nejsme ve vztahu k žádné z těchto společností a nečiníme si nárok na vlastnictví žádné z těchto značek. Také nejsme žádnou z těchto společností podporováni nebo s ní jinak spojeni.